GRIBSKOV C

PROJEKTETS IDÉ
Projektet vil medvirke omdanne Helsinge bymidte til et attraktivt og dynamisk område med stor tiltrækningskraft for både den lokale befolkning og turister.

”Gribskov C” bliver et centerbyggeri med en spændende mangfoldighed af detailhandel, kultur og oplevelser, borgerservices mv. Det giver nyt liv i Østergade ved at koble gågaden, stationen, kultursalen og gymnasiet sammen.

Helsinge Station bliver et fremtidigt knudepunkt på Lokalbanen med en planlagt øget intensitet af både bus- og togdrift.

Centret vil byde rejsende og øvrige velkommen og krydsning af banelegeme og adgang til byen sker gennem centret eller omvendt. Østergade forbindes således direkte til busser og tog gennem centret, hvorved man får direkte adgang til i byens hovedstrøg. Der etableres vente- og opholdsfaciliteter i centret og pendlere får en unik mulighed for at købe ind til og fra arbejde.
DOWNLOAD
Projektmappe


Kontakt

Aarhus Arkitekterne

europaplads 16
postboks 5138
8100 aarhus c

Tlf: +45 70 24 40 00
Fax: +45 70 24 40 01
E-mail: aarhus@aa-a.dk
Web: aa-a.dk


Mäckler Erhvervsbyg aps

Strandvejen 102 B
2900 Hellerup

Tlf: +45 70 22 32 05
Fax: +45 43 66 25 08
E-mail: info@mackler.dk
Web: mackler.dk