NIVEAU 0
 
NIVEAU
 
 


Planlægningen tager udgangspunkt i et velfungerende Stationscenter, hvor tog og busser mødes i et krydsningspunkt, der i dag betjener mere end 1 million passagerer om året, og med en forventet stigende passagertilgang årene frem.

For at lette tilgængeligheden, er parkering placeret i niveau, så handlende i bil og passagerer i tog eller bus kommer til centret via rullende trapper eller elevatorer der har kontakt til centertorvet.

Gående fra Østergade bliver taget imod at en cirkulær glasbygning der bl.a. rummer butikker i to etager, samt elevatorer og rullende trapper der fører op til det øverste centerplan.

Strømmen af gående til og fra Gymnasiet, ledes som i dag langs perronen frem til de rullende trapper og elevatorer til centret, der igen giver adgang til Østergade eller perronen på den modsatte side.

 
Niveau 0

Niveau 1
Niveau 2