GRIBSKOV C

PROJEKTETS IDÉ
Projektet vil medvirke omdanne Helsinge bymidte til et attraktivt og dynamisk område med stor tiltrækningskraft for både den lokale befolkning og turister.

”Gribskov C” bliver et centerbyggeri med en spændende mangfoldighed af detailhandel, kultur og oplevelser, borgerservices mv. Det giver nyt liv i Østergade ved at koble gågaden, stationen, kultursalen og gymnasiet sammen.

Helsinge Station bliver et fremtidigt knudepunkt på Lokalbanen med en planlagt øget intensitet af både bus- og togdrift. Centret vil byde rejsende og øvrige velkommen og krydsning af banelegeme og adgang til byen sker gennem centret eller omvendt. Østergade forbindes således direkte til busser og tog gennem centret, hvorved man får direkte adgang til i byens hovedstrøg. Der etableres vente- og opholdsfaciliteter i centret og pendlere får en unik mulighed for at købe ind til og fra arbejde.

CENTERKONCEPTET
Gribskov C vil byde velkommen med et spændende og indbydende miljø såvel ude som inde. Der er en bred vifte af forskellige tilbud til alle målgrupper – unge, børnefamilier og ældre.

Det skal være en positiv oplevelse at handle eller benytte sig af de øvrige tilbud i Centret, som foregår fra morgen til aften og man skal have lyst til at opholde sig der, så det også bliver et naturligt samlingspunkt og mødested

Der vil være et centralt torverum over to etager i centret som et moderne ”Covent Garden”, der kan fungere både som aktivitetsområde og udstillingsvindue i en kobling af erhverv, kultur og turisme

For at sikre alsidigheden kan Centret foruden butikker f.eks. indeholde: 

 • Lægehus, sundhedscenter, fysioterapi, psykolog o. lign.
 • Offentlige borgerservices
 • Turistinformation
 • Medicoudviklingscenter i samarbejde med lokale virksomheder og gymnasiet
 • Caféer og restauranter
 • Kulturarrangementer i samarbejde med Kultursalen
 • Bibliotek og biograf (bibliograf, der også kan bruges til konferencer)
 • Optræden - lokale kunstnere m.fl.
 • Integration af nærmarkeder f.eks. grøntsager
 • Netcafé / spillerum / virtuelt center med sms reklamer mv.
 • Fitness og wellness
ARKITEKTUREN
Bygningen skal formidle kontakt til Østergade og være et bycenter, der både rummer handlende og rejsende til og fra Helsinge. Arkitekturen vil mod banen afspejle dette liv og transport med trapper og elevatorer i transparente glasbygninger, der udstråler liv og aktivitet.
Facaderne vil blive opdelt i mindre felter, så byens rytme tilpasses og det er tanken, at der etableres både lodrette og vandrette grønne flader, så centret fremstår indbydende og i harmoni med omgivelserne.

Bygningerne vil afspejle den kontekst de placeres i og vil derfor spille op til Gymnasiet og kultursalen for at knytte denne bebyggelse tættere på den eksisterende bystruktur. Der etableres virtuelle udsmykninger på facader og belægninger i forlængelse af den nytænkning, som er anvendt ved LED-lys i den nye gågadebelægning.

Hvor det er muligt vil der blive indbygget bæredygtige elementer i projekteringen, specielt i forhold til energiforbrug, men også i forhold til grønne flader.